Победители


№ П/П Место Имя Фамилия E-mail Номер Сертификата
1 1 Алина В****** Al**************@yandex.ru 10001-****-56
2 2 М**** ev****@rambler.ru 20001-**-56
3 2 Михаил М******* 1_*****@mail.ru 20002-***-56
4 2 Ирина Д******** de****@mail.ru 20003-***-56
5 2 Анастасия Ф******* le*******@yandex.ru 20004-****-56
6 3 Ксения К******* ma*******@yandex.ru 30001-***-56
7 3 Марат С****** ex*******@yandex.ru 30002-****-56
8 3 Юлия М********** om************@mail.ru 30003-****-56
9 3 Анастасия К********* os******@hotmail.com 30004-****-56
10 3 Камила И********* na************@yandex.ru 30005-****-56
11 3 Иван М****** ma********@mail.ru 30006-****-56
12 3 Александр Ш******* Me*****@rambler.ru 30007-****-56
13 3 Кристина Ш******* sc***************@yandex.ru 30008-****-56
14 3 Софья Н****** so*******@yandex.ru 30009-****-56
15 3 Екатерина Р***** Nr*******@mail.ru 30010-***-56
16 3 Арина Б**** ya****************@yandex.ru 30011-****-56
17 3 Александр М**** mu*********@mail.ru 30012-****-56
18 3 Екатерина Б******* ba***************@gmail.com 30013-****-56
19 3 Виктория К******* na********@mail.ru 30014-****-56
20 3 Кристина К********** ko************@yandex.ru 30015-****-56
21 3 Анастасия К****** 02****@mail.ru 30016-****-56
22 3 Алина С******* ve**************@yandex.ru 30017-****-56
23 3 Таисия Х***** pe*********@mail.ru 30018-****-56
24 3 София Г******* gn***********@mail.ru 30019-****-56
25 3 Ирина Б******** Ir******@yandex.ru 30020-****-56
26 3 Марк К********* ma***************@gmail.com 30021-****-56
27 3 Семён В******* vo************@yandex.ru 30022-****-56
28 3 Артур М********* vi******@mail.ru 30023-****-56
29 3 Лев К****** ka**********@bk.ru 30024-****-56
30 3 Виктория Д******** de****************@yandex.ru 30025-****-56
31 3 Анастасия Г*** lg***@mail.ru 30026-****-56
32 3 Дамир С****** di*********@list.ru 30027-****-56
33 3 Илона Д******** La********@mail.ru 30028-***-56
34 3 Игорь К******* ig*************@gmail.com 30029-***-56
35 3 владимир б******* na*************@yandex.ru 30030-***-56
36 3 Александр Ш**** ev*****@rambler.ru 30031-***-56
37 3 Аня С******* an**********@mail.ru 30032-****-56
38 3 Александра Г******** sa***************@mail.ru 30033-****-56
39 3 Георгий Р****** ge********@gmail.com 30034-****-56
40 3 Марина К******* ki***********@mail.ru 30035-****-56
41 3 Ромаг Н******* ro******@bk.ru 30036-****-56
42 3 Алексей И***** iv*******@list.ru 30037-****-56
43 3 Александра Б******* jb******@mail.ru 30038-****-56
44 3 артем а****** az***************@rambler.ru 30039-****-56
45 3 Евгения Т***** t1*****@yandex.ru 30040-****-56
№ П/П Место Имя Фамилия E-mail Номер Сертификата
1 1 Мария К******* mk********@yandex.ru 10001-****-78
2 2 Виктор Б********* sh**********@yandex.ru 20001-****-78
3 2 Анастасия И******* il****************@yandex.ru 20002-****-78
4 2 Мария Л***** m3****@gmail.com 20003-****-78
5 2 Александра С***** TN******@sberbank.ru 20004-****-78
6 2 Михаил Б******* ma*********@mail.ru 20005-****-78
7 2 Анна Г***** gu*********@mail.ru 20006-****-78
8 2 Таисия Р****** mr******@mail.ru 20007-****-78
9 2 Ирина Л***** ko******@rambler.ru 20008-****-78
10 2 Тамара З********* zt*******@yandex.ru 2009-****-78
11 2 Ольга К******* ko*********@bk.ru 20010-****-78
12 2 Вероника О****** os*************@yandex.ru 20011-****-78
13 2 Дарья Д***** da*********@gmail.com 20012-****-78
14 3 Х********* ra********@mail.ru 30001-****-78
15 3 Алина К******* ol********@mail.ru 30002-****-78
16 3 Анастасия М******** na**************@yandex.ru 30003-****-78
17 3 ангелина ш******* sh******@yandex.ru 30004-****-78
18 3 Мария П******** ma**********@gmail.com 30005-****-78
19 3 Дмитрий Н***** na*************@yandex.ru 30006-****-78
20 3 Арсений Г***** vi******@mail.ru 30007-***-78
21 3 Никита О********* ch***********@bk.ru 30008-***-78
22 3 Екатерина К******* ro******@mail.ru 30009-****-78
23 3 Дмитрий Я****** dy*******@yandex.ru 30010-****-78
24 3 Алина Ч********* ch*****************@mail.ru 30011-****-78
25 3 Динара А******** na****@yandex.ru 30012-****-78
26 3 Анастасия О******* bl**********@mail.ru 30013-****-78
27 3 Андрей Д****** an*********@gmail.com 30014-****-78
28 3 Наталья К***** 52*****@mail.ru 30015-****-78
29 3 Юлия Б********* sv************@rambler.ru 30016-****-78
30 3 Надежда П************ po*************@mail.ru 30017-****-78
31 3 Даниил П******* po*****@gmail.com 30018-****-78
32 3 Никита П****** ki************@gmail.com 30019-****-78
33 3 Алена К******* na*************@mail.ru 30020-****-78
34 3 Бата С********* ba******@mail.ru 30021-***-78
35 3 Евгения Б******** 61*****@rambler.ru 30022-***-78
36 3 Диана Ц**** di*********@mail.ru 30023-****-78
37 3 Анатолий К******* ko*******@rambler.ru 30024-****-78
38 3 Виталий М******** ma****@yandex.ru 30025-****-78
39 3 Данил Ш****** da***************@mail.ru 30026-****-78
40 3 Егор О******* e.*******@yandex.ru 30027-****-78
41 3 Андрей Н******* vn********@mail.ru 30028-****-78
42 3 Диана Б****** ba************@yandex.ru 30029-****-78
43 3 Надежда Х****** ho********@gmail.com 30030-****-78
44 3 Алена А******* az**********@gmail.com 30031-****-78
45 3 Дмитрий А****** di************@mail.ru 30032-****-78
46 3 Жанна О******* os*********@bk.ru 30033-****-78
47 3 Елизавета Р********* ra*********@mail.ru 30034-****-78
48 3 Никита Ф**** ni***************@mail.ru 30035-****-78
49 3 Анжелика Г******* gr***********@mail.ru 30036-***-78
50 3 Курчигит Г****** gu******@mail.ru 30037-***-78
51 3 Виктория Г********** an***********@bk.ru 30038-****-78
52 3 Ульяна И****** iv***********@yandex.ru 30039-****-78
53 3 Эмилия Б******* un************@gmail.com 30040-****-78
54 3 Полина М**** na************@yandex.ru 30041-****-78
55 3 Екатерина Е** en******@yandex.ru 30042-****-78
56 3 Алина А******* al*************@yandex.ru 30043-****-78
57 3 Артём Б******* va*********@yandex.ru 30044-****-78
58 3 Ольга С******* se*************@yandex.ru 30045-****-78
59 3 Вячеслав М********* me******@mail.ru 30046-****-78
60 3 Кристина Б********* bi********@yandex.ru 30047-****-78
61 3 Роман А****** 79*********@yandex.ru 30048-****-78
№ П/П Место Имя Фамилия E-mail Номер Сертификата
1 1 Анна М****** Ma**********@yandex.ru 10001-***-9
2 2 Жанна В******** kk******@gmail.com 20001-***-9
3 2 Юлия К******* s8*@inbox.ru 20002-***-9
4 2 Юлия Х***** ha***********@yandex.ru 20003-***-9
5 2 Евгений И**** ie*************@mail.ru 20004-****-9
6 2 Вадим И****** vi*******@ya.ru 20005-****-9
7 3 Мария П****** Ma************@gmail.com 30001-****-9
8 3 К********* Da********@mail.ru 30002-****-9
9 3 Инесса К****** in***************@yandex.ru 30003-****-9
10 3 Софья Б***** ff*****@gmail.com 30004-****-9
11 3 Елена Д**** he********@gmail.com 30005-****-9
12 3 В******* vo**************@gmail.com 30006-****-9
13 3 К****** al************@gmail.com 30007-****-9
14 3 Ангелина Ч******** ch***********@mail.ru 30008-***-9
15 3 Александр М***** mo*********@gmail.com 30009-****-9
16 3 Анастасия Д********* zu****@mail.ru 30010-****-9
17 3 Ксения Т********** ol**************@yandex.ru 30011-****-9
18 3 Даниил Ш**** ga**********@yandex.ru 30012-****-9
19 3 Елизавета С******** sp***********@yandex.ru 30013-****-9
20 3 Марина Г******* gr*********@gmail.com 30014-****-9
21 3 Андрей К******** a.**************@gmail.com 30015-****-9
22 3 Илона П******** il********@mail.ru 30016-****-9
23 3 Дмитрий П****** pa*************@yandex.ru 30017-***-9
24 3 Сергей П***** cc*********@yandex.ru 30018-****-9
25 3 Максим Б**** ma**********@gmail.com 30019-****-9
26 3 Дмитрий И******** sy*******@sch842.ru 30020-****-9
27 3 Дарья К******* 68*****@mail.ru 30021-****-9
№ П/П Место Имя Фамилия E-mail Номер Сертификата
1 1 Евгений Г********* Ye*******@mail.ru 10001-****-1011
2 1 Анжелика Х**** an************@mail.ru 10002-****-1011
3 1 Алексей К******** le************@mail.ru 10003-***-1011
4 1 Мария Ч******** mc********@ya.ru 10004-****-1011
5 1 Мария Ш***** ma**********@icloud.com 10005-****-1011
6 1 Руслан Б****** ru***********@gmail.com 10006-****-1011
7 2 Ольга Е******* or**************@gmail.com 20001-***-1011
8 2 Вадим Т**** va*******@gmail.com 20002-***-1011
9 2 Илья С****** sm*******@mail.ru 20003-***-1011
10 2 Владислава Т***** 11********@mail.ru 20004-***-1011
11 2 Анастасия Д******** ol*********@mail.ru 20005-****-1011
12 2 Сюмбеля Ю****** yc********@mail.ru 20006-****-1011
13 2 Екатерина П****** ek*******@yandex.ru 20007-****-1011
14 2 Екатерина Ш****** sh**********@yandex.ru 20008-****-1011
15 2 Алиса Г***** an***********@yandex.ru 20009-****-1011
16 2 виолетта х****** vi*************@yandex.ru 20010-****-1011
17 3 Ирина Д********* fr*******@gmail.com 30001-***-1011
18 3 Ольга П****** pa**********@gmail.com 30002-****-1011
19 3 Олеся Д**** o.**********@yandex.ru 30003-****-1011
20 3 Леонид Ю*** le**********@mail.ru 30004-****-1011
21 3 Данила Б******* bu*************@gmail.com 30005-****-1011
22 3 Антон К******** an***************@mail.ru 30006-***-1011
23 3 Ксения В********** ms*********@mail.ru 30007-***-1011
24 3 Геннадий С****** lo*******@gmail.com 30008-****-1011
25 3 Кристина С*********** ch****************@list.ru 30009-****-1011
26 3 Олеся Ч******** le*******@yandex.ru 30010-****-1011
27 3 Ангелина Е****** El*******@yandex.ru 30011-****-1011
28 3 Нарек А***** in*****@mail.ru 30012-****-1011
29 3 Никита М********** nm**********@gmail.com 30013-****-1011
30 3 Анастасия П****** pa***************@yandex.ru 30014-****-1011
31 3 Юлия С******** yu*****************@mail.ru 30015-****-1011
32 3 Илья К**** il***********@gmail.com 30016-****-1011
33 3 Азамат К******** az***************@mail.ru 30017-****-1011
34 3 Екатерина Р******** 20*****@mail.ru 30018-****-1011
35 3 Анна Б***** an********@mail.ru 30019-****-1011
36 3 Татьяна А******** ta********@mail.ru 30020-****-1011
37 3 Максим Г****** ga*********@mail.ru 30021-***-1011
38 3 Екатерина С******** ks****@mail.ru 30022-***-1011
39 3 Валерий Б******* va****************@mail.ru 30023-****-1011
40 3 Инна Г***** gu********@mail.ru 30024-****-1011
41 3 Данил Х**** da***********@bk.ru 30025-****-1011
42 3 Алина Г****** al*************************@gmail.com 30026-***-1011
43 3 Ангелина К******* ka**************@yandex.ru 30027-****-1011
44 3 Elena S******** le***************@mail.ru 30028-****-1011
45 3 Анастасия Г****** Na*********@mail.ru 30029-****-1011
46 3 Жасмин Б***** ma*******@yandex.ru 30030-****-1011
47 3 Александр А****** sv******@yandex.ru 30031-***-1011
48 3 Анастасия К****** mo*********@yandex.ru 30032-****-1011
49 3 Ирина А******** ir*******@mail.ru 30033-****-1011
50 3 Ева Т******* to**********@mail.ru 30034-****-1011
51 3 Полина Г********** po********@mail.ru 30035-****-1011
52 3 Георгий В******* vi*********@i.home-edu.ru 30036-****-1011
53 3 Рита Ш**** sh*****@bk.ru 30037-****-1011
54 3 Андрей Л****** aa****@mail.ru 30038-****-1011
55 3 Антон П***** im************@gmail.com 30039-****-1011
56 3 Ekaterina K******** ka***********@yandex.ru 30040-****-1011
57 3 Лилия М********* wo**********@mail.ru 30041-****-1011
58 3 Екатерина Б******* ki************@gmail.com 30042-***-1011
59 3 Александра П********* Po******@mail.ru 30043-****-1011
60 3 Ангелина Ш****** a.***************@yandex.ru 30044-****-1011
61 3 Татьяна П********* ta*********@bk.ru 30045-****-1011
62 3 Юлия П********** ni******************@mail.ru 30046-****-1011
№ П/П Место Имя Фамилия E-mail Номер Сертификата
1 1 Ольга А****** ol*************@bk.ru 10001-****-9
2 2 Владимир Д******* vd********@nlstar.com 20001-****-9
3 2 Дмитрий П**** bl*****@mail.ru 20002-****-9
4 2 Юлия Ш******* sh***********@gmail.com 20003-****-9
5 2 Вера А****** ve*************@mail.ru 20004-****-9
6 2 Ольга М*********** jk*********@gmail.com 20005-***-9
7 2 Игорь К***** pa*********@mail.ru 20006-****-9
8 3 Анастасия М******* na*********@gmail.com 30001-****-9
9 3 К******* po****************@bk.ru 30002-****-9
10 3 Ксения П****** ks***************@mail.ru 30003-****-9
11 3 Мария Д******** ka*********************@mail.ru 30004-****-9
12 3 Максим Р****** pe*********@mail.ru 30005-****-9
13 3 С******* so********@mail.ru 30006-****-9
14 3 Евгения О****** ew********@yandex.ru 30007-****-9

- 1-ое место
- 2-ое место
- 3-ье место
Катюхин Лев
3 место
Возрастная группа Возрастная группа учащихся 5-6 классов (10-13 лет)
Дубровина Илона
3 место
Возрастная группа Возрастная группа учащихся 5-6 классов (10-13 лет)
Виноградова Ксения
3 место
Возрастная группа Возрастная группа учащихся 10-11 классов (15-18 лет)
Хасан Данил
3 место
Возрастная группа Возрастная группа учащихся 10-11 классов (15-18 лет)
Рудских Максим
3 место
Возрастная группа Возрастная группа обучающихся по программе среднего профессионального технического образования (15-18 лет)

Дорогой друг!

Олимпиада по финансовой грамотности не доступна на мобильных устройствах.

Для успешного участия в Олимпиаде рекомендуем воспользоваться стационарным компьютером или ноутбуком.