№ П/П Место Имя Фамилия E-mail Номер Сертификата
1 1 Алина В***** Al**************@yandex.ru 10001-****-56
2 2 М*** ev****@rambler.ru 20001-**-56
3 2 Михаил М****** 1_*****@mail.ru 20002-***-56
4 2 Ирина Д******* de****@mail.ru 20003-***-56
5 2 Анастасия Ф****** le*******@yandex.ru 20004-****-56
6 3 Ксения К****** ma*******@yandex.ru 30001-***-56
7 3 Марат С***** ex*******@yandex.ru 30002-****-56
8 3 Юлия М********* om************@mail.ru 30003-****-56
9 3 Анастасия К******** os******@hotmail.com 30004-****-56
10 3 Камила И******** na************@yandex.ru 30005-****-56
11 3 Иван М***** ma********@mail.ru 30006-****-56
12 3 Александр Ш****** Me*****@rambler.ru 30007-****-56
13 3 кристина ш****** sc***************@yandex.ru 30008-****-56
14 3 Софья Н***** so*******@yandex.ru 30009-****-56
15 3 Екатерина Р**** Nr*******@mail.ru 30010-***-56
16 3 Арина Б*** ya****************@yandex.ru 30011-****-56
17 3 Александр М*** mu*********@mail.ru 30012-****-56
18 3 Екатерина Б****** ba***************@gmail.com 30013-****-56
19 3 Виктория К****** na********@mail.ru 30014-****-56
20 3 Кристина К********* ko************@yandex.ru 30015-****-56
21 3 Анастасия К***** 02****@mail.ru 30016-****-56
22 3 Алина С****** ve**************@yandex.ru 30017-****-56
23 3 Таисия Х**** pe*********@mail.ru 30018-****-56
24 3 София Г****** gn***********@mail.ru 30019-****-56
25 3 Ирина Б******* Ir******@yandex.ru 30020-****-56
26 3 Марк К******** ma***************@gmail.com 30021-****-56
27 3 Семён В****** vo************@yandex.ru 30022-****-56
28 3 Артур М******** vi******@mail.ru 30023-****-56
29 3 Лев К***** ka**********@bk.ru 30024-****-56
30 3 Виктория Д******* de****************@yandex.ru 30025-****-56
31 3 Анастасия Г** lg***@mail.ru 30026-****-56
32 3 Дамир С***** di*********@list.ru 30027-****-56
33 3 Илона Д******* La********@mail.ru 30028-***-56
34 3 Игорь К****** ig*************@gmail.com 30029-***-56
35 3 владимир б****** na*************@yandex.ru 30030-***-56
36 3 Александр Ш*** ev*****@rambler.ru 30031-***-56
37 3 Аня С****** an**********@mail.ru 30032-****-56
38 3 Александра Г******* sa***************@mail.ru 30033-****-56
39 3 Георгий Р***** ge********@gmail.com 30034-****-56
40 3 Марина К****** ki***********@mail.ru 30035-****-56
41 3 Ромаг Н****** ro******@bk.ru 30036-****-56
42 3 Алексей И**** iv*******@list.ru 30037-****-56
43 3 Александра Б****** jb******@mail.ru 30038-****-56
44 3 артем а***** az***************@rambler.ru 30039-****-56
45 3 Евгения Т**** t1*****@yandex.ru 30040-****-56
№ П/П Место Имя Фамилия E-mail Номер Сертификата
1 1 Мария К****** mk********@yandex.ru 10001-****-78
2 2 Елена Ш******* sh**********@yandex.ru 20001-****-78
3 2 Анастасия И****** il****************@yandex.ru 20002-****-78
4 2 Мария Л**** m3****@gmail.com 20003-****-78
5 2 Александра С**** TN******@sberbank.ru 20004-****-78
6 2 Михаил Б****** ma*********@mail.ru 20005-****-78
7 2 Анна Г**** gu*********@mail.ru 20006-****-78
8 2 Таисия Р***** mr******@mail.ru 20007-****-78
9 2 Ирина Л**** ko******@rambler.ru 20008-****-78
10 2 Тамара З******** zt*******@yandex.ru 2009-****-78
11 2 Ольга К****** ko*********@bk.ru 20010-****-78
12 2 Вероника О***** os*************@yandex.ru 20011-****-78
13 2 Дарья Д**** da*********@gmail.com 20012-****-78
14 3 Х******** ra********@mail.ru 30001-****-78
15 3 Алина К****** ol********@mail.ru 30002-****-78
16 3 Анастасия М******* na**************@yandex.ru 30003-****-78
17 3 ангелина ш****** sh******@yandex.ru 30004-****-78
18 3 Мария П******* ma**********@gmail.com 30005-****-78
19 3 Дмитрий Н**** na*************@yandex.ru 30006-****-78
20 3 Арсений Г**** vi******@mail.ru 30007-***-78
21 3 Никита О******** ch***********@bk.ru 30008-***-78
22 3 Екатерина К****** ro******@mail.ru 30009-****-78
23 3 Дмитрий Я***** dy*******@yandex.ru 30010-****-78
24 3 Алина Ч******** ch*****************@mail.ru 30011-****-78
25 3 Динара А******* na****@yandex.ru 30012-****-78
26 3 Анастасия О****** bl**********@mail.ru 30013-****-78
27 3 Андрей Д***** an*********@gmail.com 30014-****-78
28 3 Наталья К**** 52*****@mail.ru 30015-****-78
29 3 Юлия Б******** sv************@rambler.ru 30016-****-78
30 3 Надежда П*********** po*************@mail.ru 30017-****-78
31 3 Даниил П****** po*****@gmail.com 30018-****-78
32 3 Никита П***** ki************@gmail.com 30019-****-78
33 3 Алена К****** na*************@mail.ru 30020-****-78
34 3 Бата С******** ba******@mail.ru 30021-***-78
35 3 Евгения Б******* 61*****@rambler.ru 30022-***-78
36 3 Диана Ц*** di*********@mail.ru 30023-****-78
37 3 Анатолий К****** ko*******@rambler.ru 30024-****-78
38 3 Виталий М******* ma****@yandex.ru 30025-****-78
39 3 Данил Ш***** da***************@mail.ru 30026-****-78
40 3 Егор О****** e.*******@yandex.ru 30027-****-78
41 3 Андрей Н****** vn********@mail.ru 30028-****-78
42 3 Диана Б***** ba************@yandex.ru 30029-****-78
43 3 Надежда Х***** ho********@gmail.com 30030-****-78
44 3 Алена А****** az**********@gmail.com 30031-****-78
45 3 Дмитрий А***** di************@mail.ru 30032-****-78
46 3 Жанна О****** os*********@bk.ru 30033-****-78
47 3 Елизавета Р******** ra*********@mail.ru 30034-****-78
48 3 Никита Ф*** ni***************@mail.ru 30035-****-78
49 3 Анжелика Г****** gr***********@mail.ru 30036-***-78
50 3 Курчигит Г***** gu******@mail.ru 30037-***-78
51 3 Виктория Г********* an***********@bk.ru 30038-****-78
52 3 Ульяна И***** iv***********@yandex.ru 30039-****-78
53 3 Эмилия Б****** un************@gmail.com 30040-****-78
54 3 Полина М*** na************@yandex.ru 30041-****-78
55 3 Екатерина Е* en******@yandex.ru 30042-****-78
56 3 Алина А****** al*************@yandex.ru 30043-****-78
57 3 Артём Б****** va*********@yandex.ru 30044-****-78
58 3 Ольга С****** se*************@yandex.ru 30045-****-78
59 3 Вячеслав М******** me******@mail.ru 30046-****-78
60 3 Кристина Б******** bi********@yandex.ru 30047-****-78
61 3 Роман А***** 79*********@yandex.ru 30048-****-78
№ П/П Место Имя Фамилия E-mail Номер Сертификата
1 1 Анна М***** Ma**********@yandex.ru 10001-***-9
2 2 Жанна В******* kk******@gmail.com 20001-***-9
3 2 Юлия К****** s8*@inbox.ru 20002-***-9
4 2 Юлия Х**** ha***********@yandex.ru 20003-***-9
5 2 Евгений И*** ie*************@mail.ru 20004-****-9
6 2 Вадим И***** vi*******@ya.ru 20005-****-9
7 3 Мария П***** Ma************@gmail.com 30001-****-9
8 3 К******** Da********@mail.ru 30002-****-9
9 3 Инесса К***** in***************@yandex.ru 30003-****-9
10 3 Софья Б**** ff*****@gmail.com 30004-****-9
11 3 Елена Д*** he********@gmail.com 30005-****-9
12 3 В****** vo**************@gmail.com 30006-****-9
13 3 К***** al************@gmail.com 30007-****-9
14 3 Ангелина Ч******* ch***********@mail.ru 30008-***-9
15 3 Александр М**** mo*********@gmail.com 30009-****-9
16 3 Анастасия Д******** zu****@mail.ru 30010-****-9
17 3 Ксения Т********* ol**************@yandex.ru 30011-****-9
18 3 Даниил Ш*** ga**********@yandex.ru 30012-****-9
19 3 Елизавета С******* sp***********@yandex.ru 30013-****-9
20 3 Марина Г****** gr*********@gmail.com 30014-****-9
21 3 Андрей К******* a.**************@gmail.com 30015-****-9
22 3 Илона П******* il********@mail.ru 30016-****-9
23 3 Дмитрий П***** pa*************@yandex.ru 30017-***-9
24 3 Сергей П**** cc*********@yandex.ru 30018-****-9
25 3 Максим Б*** ma**********@gmail.com 30019-****-9
26 3 Анастасия К***** sy*******@sch842.ru 30020-****-9
27 3 Дарья К****** 68*****@mail.ru 30021-****-9
№ П/П Место Имя Фамилия E-mail Номер Сертификата
1 1 Евгений Г******** Ye*******@mail.ru 10001-****-1011
2 1 Анжелика Х*** an************@mail.ru 10002-****-1011
3 1 Алексей К******* le************@mail.ru 10003-***-1011
4 1 Мария Ч******* mc********@ya.ru 10004-****-1011
5 1 Мария Ш**** ma**********@icloud.com 10005-****-1011
6 1 Руслан Б***** ru***********@gmail.com 10006-****-1011
7 2 Ольга Е****** or**************@gmail.com 20001-***-1011
8 2 Вадим Т*** va*******@gmail.com 20002-***-1011
9 2 Илья С***** sm*******@mail.ru 20003-***-1011
10 2 Владислава Т**** 11********@mail.ru 20004-***-1011
11 2 Анастасия Д******* ol*********@mail.ru 20005-****-1011
12 2 Сюмбеля Ю***** yc********@mail.ru 20006-****-1011
13 2 Екатерина П***** ek*******@yandex.ru 20007-****-1011
14 2 Екатерина Ш***** sh**********@yandex.ru 20008-****-1011
15 2 Алиса Г**** an***********@yandex.ru 20009-****-1011
16 2 виолетта х***** vi*************@yandex.ru 20010-****-1011
17 3 Ирина Д******** fr*******@gmail.com 30001-***-1011
18 3 Ольга П***** pa**********@gmail.com 30002-****-1011
19 3 Олеся Д*** o.**********@yandex.ru 30003-****-1011
20 3 Леонид Ю** le**********@mail.ru 30004-****-1011
21 3 Данила Б****** bu*************@gmail.com 30005-****-1011
22 3 Антон К******* an***************@mail.ru 30006-***-1011
23 3 Ксения В********* ms*********@mail.ru 30007-***-1011
24 3 Геннадий С***** lo*******@gmail.com 30008-****-1011
25 3 Кристина С********** ch****************@list.ru 30009-****-1011
26 3 Олеся Ч******* le*******@yandex.ru 30010-****-1011
27 3 Ангелина Е***** El*******@yandex.ru 30011-****-1011
28 3 Нарек А**** in*****@mail.ru 30012-****-1011
29 3 Никита М********* nm**********@gmail.com 30013-****-1011
30 3 Анастасия П***** pa***************@yandex.ru 30014-****-1011
31 3 Юлия С******* yu*****************@mail.ru 30015-****-1011
32 3 Илья К*** il***********@gmail.com 30016-****-1011
33 3 Азамат К******* az***************@mail.ru 30017-****-1011
34 3 Екатерина Р******* 20*****@mail.ru 30018-****-1011
35 3 Анна Б**** an********@mail.ru 30019-****-1011
36 3 Татьяна А******* ta********@mail.ru 30020-****-1011
37 3 Максим Г***** ga*********@mail.ru 30021-***-1011
38 3 Екатерина С******* ks****@mail.ru 30022-***-1011
39 3 Валерий Б****** va****************@mail.ru 30023-****-1011
40 3 Инна Г**** gu********@mail.ru 30024-****-1011
41 3 Данил Х*** da***********@bk.ru 30025-****-1011
42 3 Алина Г***** al*************************@gmail.com 30026-***-1011
43 3 Ангелина К****** ka**************@yandex.ru 30027-****-1011
44 3 Elena S******** le***************@mail.ru 30028-****-1011
45 3 Анастасия Г***** Na*********@mail.ru 30029-****-1011
46 3 Жасмин Б**** ma*******@yandex.ru 30030-****-1011
47 3 Александр А***** sv******@yandex.ru 30031-***-1011
48 3 Анастасия К***** mo*********@yandex.ru 30032-****-1011
49 3 Ирина А******* ir*******@mail.ru 30033-****-1011
50 3 Ева Т****** to**********@mail.ru 30034-****-1011
51 3 Полина Г********* po********@mail.ru 30035-****-1011
52 3 Георгий В****** vi*********@i.home-edu.ru 30036-****-1011
53 3 Рита Ш*** sh*****@bk.ru 30037-****-1011
54 3 Андрей Л***** aa****@mail.ru 30038-****-1011
55 3 Антон П**** im************@gmail.com 30039-****-1011
56 3 Ekaterina K******** ka***********@yandex.ru 30040-****-1011
57 3 Лилия М******** wo**********@mail.ru 30041-****-1011
58 3 Екатерина Б****** ki************@gmail.com 30042-***-1011
59 3 Александра П******** Po******@mail.ru 30043-****-1011
60 3 Ангелина Ш***** a.***************@yandex.ru 30044-****-1011
61 3 Татьяна П******** ta*********@bk.ru 30045-****-1011
62 3 Юлия П********* ni******************@mail.ru 30046-****-1011
№ П/П Место Имя Фамилия E-mail Номер Сертификата
1 1 Ольга А***** ol*************@bk.ru 10001-****-9
2 2 Владимир Д****** vd********@nlstar.com 20001-****-9
3 2 Дмитрий П*** bl*****@mail.ru 20002-****-9
4 2 Юлия Ш****** sh***********@gmail.com 20003-****-9
5 2 Вера А***** ve*************@mail.ru 20004-****-9
6 2 Ольга М********** jk*********@gmail.com 20005-***-9
7 2 Игорь К**** pa*********@mail.ru 20006-****-9
8 3 Анастасия М****** na*********@gmail.com 30001-****-9
9 3 К****** po****************@bk.ru 30002-****-9
10 3 Ксения П***** ks***************@mail.ru 30003-****-9
11 3 Мария Д******* ka*********************@mail.ru 30004-****-9
12 3 Максим Р***** pe*********@mail.ru 30005-****-9
13 3 С****** so********@mail.ru 30006-****-9
14 3 Евгения О***** ew********@yandex.ru 30007-****-9

- 1-ое место
- 2-ое место
- 3-ье место
Катюхин Лев
3 место
Возрастная группа учащихся 5-6 классов (10-13 лет)
Дубровина Илона
3 место
Возрастная группа учащихся 5-6 классов (10-13 лет)
Виноградова Ксения
3 место
Возрастная группа учащихся 10-11 классов (15-18 лет)